Miljøfonden

 

Hvad er Miljøfonden?
Miljøfonden støtter projekter, som gavner miljøet i Grønland.
Inatsisartut vedtog i efteråret 2018 at etablere Miljøfonden. Miljøfonden skal understøtte det vigtige arbejde med at forbedre miljøforholdene i hele landet. Midlerne kan anvendes til at afprøve nye tiltag, som kan fremme den grønne omstilling.

Hvad kan der søges støtte til?
I 2021 kunne man søge midler til:

  • Kommunale projekter vedr. opgradering af affaldshåndtering, indkøb af materiel til understøttelse af den nationale affaldsløsning og oplæring af mandskab. Der er afsat i alt 3,1 mio. kroner til disse projekter.
  • Projekter vedr. renholdelse og øget affaldssortering, genanvendelse eller kompostering af de enkelte affaldsfraktioner. Der er afsat i alt 1 mio. kroner til disse projekter.
  • Projekter vedr. efterladte fiskegarn/redskaber og renholdelse af fiske- og fangstpladser. Der er afsat i alt 1 mio. kroner til disse projekter.
  • Projekter der medfører en øget ressourcebevidst adfærd hos borgere eller virksomheder.
    Der er afsat i alt 500.000 kroner til disse projekter.

Hvad der kan søges midler til i 2022, vil blive meldt ud senere på året.

Hvornår skal jeg søge?
Miljøfonden åbner for nye ansøgninger i 2022. Datoen meldes ud senere på året.

Hvem kan søge om støtte?
Midler til miljøprojekter kan eksempelvis ansøges af kommunerne, erhvervslivet, skoleklasser og privatpersoner.

Er der krav om medfinansiering?
Hvis du søger om støtte på over 10.000 kr. er der krav om medfinansiering på minimum 25%. Hvis du søger om støtte på 10.000 kr. eller derunder er der ikke krav om medfinansiering.


Hvordan søger man om støtte?
Læs mere om Miljøfonden og find ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema

Afrapporteringsskema

Inatsisartutlov om Miljøfonden


Miljøfonden administreres af Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.
Miljøfonden har ikke mulighed for at refundere udgifter afholdt før ansøger har modtaget tilsagn om støtte fra Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

I vurderingen af indkomne ansøgninger lægger Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø særlig vægt på, at projektet skal medvirke til at opfylde Miljøfondens formål, samt projektbeskrivelsens kvalitet.
Den opnåede støtte udbetales, når projektet er afsluttet, og når Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har modtaget og godkendt en afsluttende rapport inklusiv regnskab med dertilhørende bilag. Der skal anvendes et fast afrapporteringsskema. Afrapporteringsskemaet sendes pr. brev eller e-mail senest den 31. august 2022.

For yderligere information kontakt Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, E-mail: pan@nanoq.gl

Naalakkersuitsut offentliggør årligt beretningen om Miljøfonden, der viser hvilke projekter fonden har støttet.

Læs beretningen om Miljøfonden 2020 her.

Læs beretningen om Miljøfonden 2019 her