Københavnsaftalen

 

Aftale mellem Danmark herunder Grønland og Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer.

Beskrivelse og formål: Formålet er at øge det regionale samarbejde om at beskytte havmiljøet gennem rapportering, pligt til oprettelse af et olieberedskab og aftale om bistand parterne imellem. Aftalen er udvidet til også at dække bekæmpelsen af andre skadelige stoffer end olie. Aftalen pålægger medlemslandene at opretholde et hensigtsmæssigt beredskab til bekæmpelse af forurening af havet, samt at kunne yde hinanden gensidig bistand.

Tiltrædelse: Danmark har ratificeret aftalen den 29. marts 1993. Aftalens forpligtelser varetages af Miljøministeriet og Søværnets Operative Kommando udenfor 3 sømilegrænsen.