Havmiljø

Grønland er omgivet af hav, og havet er en væsentlig ressource for landet. Kompetencen på havmiljøområdet ved Grønland er delt mellem danske og grønlandske myndigheder.

Grønlandsk ansvar inden for 3 sømil

Kompetencen for så vidt angår havmiljøet ud til 3-sømilegrænsen har siden 1. januar 1993 hørt under Grønlands Selvstyre. Grønlands Selvstyre har ansvaret for de havområder, der ligger inden for 3 sømil. Det omfatter alle indre havområder såsom fjorde og bugter samt de ydre havområder ud til 3 sømil.

For disse områder gælder følgende lovgivning:

Dansk ansvar uden for 3 sømil

Danmark har kompetencen for havmiljøet fra 3-sømilegrænsen og ud til 200 sømil fra basislinjen, altså i den eksklusive økonomiske zone (EEZ). Udenfor 3 sømil gælder lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland fra 2017.

Ansvar ved råstofaktiviteter

Råstofområdet blev overtaget af Grønland i 2010. Råstofstyrelsen har ansvaret for havmiljøet i forbindelse med råstofaktiviteter, uanset hvor aktiviteten foregår.

Internationale konventioner og aftaler 

Forurening af havmiljøet er uafhængig af landegrænser og kan spredes over store afstande. Grønland har derfor tiltrådt forskellige internationale aftaler for at begrænse forurening af havmiljøet mest muligt. På havmiljøområdet har Grønland f.eks. tiltrådt MARPOL-konventionen, CANDEN-aftalen og OSPAR-konventionen.