Sikkerhed til søs


Sikkerhed til Søs

Sejllads er en vigtig del af både arbejds- og fritidsliv. Derfor har Grønlands Selvstyre i flere år sat fokus på, hvad det vil det vil sige at sejle ansvarligt.

Sikkerhed-til-søs-kampagnen har til formål at gøre sejlere opmærksomme på de risici, der er forbundet med at sejle. Hvert år sker der ulykker med fatal udgang. Derfor er målet en holdningsændring i befolkningen. Kampagnen er et langt sejt træk mod mere ansvarlig sejllads.

Indtil for nyligt var kampagnetiltagene rettet mod den voksne del af befolkningen. Kampagnen bestod således af tv- og radiospots målrettet forskellige dele af Grønlandet. Her gav lokale rollemodeller gode råd til sikker sejllads.