Brandvæsen

Selvstyret fører tilsyn med de kommunale brandvæsener ved uanmeldte kontrolbesøg og prøvealarmeringer. Selvstyret yder rådgivning til de kommunale brandvæsner om beredskabsloven og den daglige drift.

Selvstyret deltager også i Fagudvalget for Branduddannelsen og fører tilsyn med at uddannelsesniveauet i de kommunale redningsberedskaber svarer til risikobilledet.