Beredskabskommissionen

Det daværende Landsstyre besluttede på et møde den 20. december 2001, at der skulle nedsættes en beredskabskommission, som har til formål at skabe grundlag for en koordineret indsats og anvendelse af grønlandske og danske ressourcer ved større ulykker og katastrofer, herunder krise- eller krigssituationer.

Beredskabskommissionen er lovfæstet i Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.

Beredskabskommissionen er sammensat af repræsentanter fra Selvstyret, Landslægeembedet, kommunerne, Politimesteren i Grønland, Rigsombudsmanden i Grønland og Arktisk Kommando. Formanden for Beredskabskommissionen er departementschefen i Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Kommissionens primære rolle er at sikre, at der udarbejdes en beredskabsplan for hele Grønland, og at denne plan løbende ajourføres. Herudover har kommissionen til opgave at:

  • Rådgive og informere Naalakkersuisut, borgmestre og rigsmyndigheder om beredskabsforhold
  • Koordinere og aktivere de grønlandske myndigheders beredskabsmæssige indsats på foranledning af politimesteren, herunder koordinere en eventuel beredskabsmæssig indsats fra udenlandske myndigheder

  • Foretage risiko- og sårbarhedsvurderinger af det grønlandske samfund

  • Bistå ved og koordinere de grønlandske myndigheders kontakt med pressen