Beredskab

Beredskab betyder at være forberedt, og afdelingen varetager en række områder, der handler om borgernes sikkerhed og samfundets indsats overfor ulykker og katastrofer.