Anlægssektorplan for affaldsområdet

Som et led i at forbedre den langsigtede planlægning og koordinering af anlægsaktiviteter mellem de enkelte sektorer, har Nalaakkersuisut besluttet, at der skal udarbejdes anlægs­sektorplaner inden for en række områder – herunder affaldsområdet.

Affaldsområdet er kommunalt anliggende.

Der foreligger ikke en fyldestgørende finansieringsplan for implementeringen af affaldsanlægssektorplanen. De videre drøftelser omkring finansieringen af affaldsanlægssektorplanen tages op i forbindelse med de kommunale bloktilskudsforhandlinger.

Affaldsanlægssektorplan

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3