Affald

Henkastet affald skæmmer vores byer og natur samt kan være skadelig for miljø og sundhed. Hvis affald til gengæld håndteres korrekt, kan det være en stor ressource.

Genanvendelse af affald

I dag anvender forbrændingsanlæggene i landets største byer en del af det brændbare affald til at producere varme til vores huse. Meget affald kan genanvendes, hvis det sorteres rigtigt. Der er mange værdifulde materialer i affaldet, f.eks. metaller. Det og meget andet sætter Miljøafdelingen fokus på gennem forskellige kampagner.

Kommunernes ansvar

Naalakkersuisut står for den overordnede planlægning på affaldsområdet. Håndteringen af affald er imidlertid et kommunalt anliggende. Kommunerne bestemmer i høj grad selv, hvordan de vil indrette netop deres affaldssystem. Hver kommune beskriver indretningen af det lokale affaldssystem og reglerne på affaldsområdet i affaldsregulativer.

Affaldshandlingsplan

Sammen med kommunerne arbejder Naalakkersuisut for at optimere løsninger for afbrænding, bortskaffelse, sortering og genanvendelse af affald. Naalakkersuisut udarbejder for en årrække en overordnet affaldshandlingsplan for at målrette indsatsen.

Lovgivning

Nedenstående lovgivning udgør den overordnede lovgivning for affaldsområdet: