Miljø- og Beredskabsafdelingen

Velkommen til Miljø- og Beredskabsafdelingen. Miljø- og Beredskabsafdelingen hører organisatorisk til i Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

På miljøområdet administrerer afdelingen lovgivningen om miljøbeskyttelse, der skal sikre ren luft, vand og jord og gode levevilkår for mennesker, dyr og natur. Vi skal både sikre rent ferskvand på land, så borgerne har adgang til rent drikkevand og sikre rene og sunde havområder.

På beredskabsområdet varetager afdelingen en række områder, der handler om borgernes sikkerhed og samfundets indsats overfor ulykker og katastrofer. Vi varetager også sekretariatsfunktionen til Beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen er det organisatoriske omdrejningspunkt for den overordnede, tværgående krisestyring mellem grønlandske og danske myndigheder.

Alle borgere er selvfølgelig velkommen til enhver tid at rette henvendelse til Miljø – og Beredskabsafdelingen.

Læs mere om Miljø – og Beredskabsafdelingens ansvarsområder til venstre i menuen.