Tilsynsudvalg for Landbrug

I de kommuner hvor der drives landbrug skal der ifølge Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug være et tilsynsudvalg der skal føre tilsyn med landbruget.

Konsulenttjenesten for Landbrug indsamler i samarbejde med tilsynsudvalgene informationer fra landbrugene til vurdering af driften. Efter indstilling fra Konsulenttjenesten for Landbrug kan tilsynsudvalgene tage på tilsyn hos de landbruger hvor der er problemer. Desuden besøges årligt et antal tilfældigt udvalgte landbrug, dog er tilsyn hos landbrug med problemer prioriteret.

Udvalgene er sammensat af medlemmer fra den kommunale forvaltning udpeget af kommunen og medlemmer udpeget af SPS. Det er et krav at kommunerne har flertal i tilsynsudvalgene. Efter behov kan udvalgene tilforordne nødvendige fagpersoner, for eksempel en dyrlæge.

Tilsynsudvalgene udarbejder en årlig redegørelse til Naalakkersuisut.

Medlemmer af udvalgene indstilles af henholdsvis den pågældende kommune og SPS, herefter godkendes medlemmerne af Naalakkersuisoq for Landbrug og udvalget nedsættes for en 4-årig periode.

Konsulenttjenesten for Landbrug yder sekretariatsbistand for udvalgene og kontakt til udvalgene kan også ske gennem konsulenttjenesten på info@nunalerineq.gl eller +299 64 23 06.

Tilsynsudvalg i Kommune Kujalleq
Tilsynsudvalget for Landbrug i Kommune Kujalleq består af følgende medlemmer;
  • Benjamin Kielsen Kommune Kujalleq
  • Stine Egede Kommune Kujalleq
  • Mari S. Abelsen Kommune Kujalleq
  • Siiku Bjerge SPS
  • Andala Lund SPS
Medlemmer der repræsentere kommunen er udpeget efter kommunalvalget i 2017 og medlemmer udpeget af SPS er udpeget efter Generalforsamling i SPS i 2019.

Tilsynsudvalg i Kommuneqarfik Sermersooq
Tilsynsudvalget for Landbrug i Kommuneqarfik Sermersooq er nedsat den 24. oktober 2019 og består af følgende medlemmer;
  • Klaus Møller Kommuneqarfik Sermersooq
  • Tittus Dalager Kommuneqarfik Sermersooq
  • Finn Karlsen SPS