Landbrugsrådet

Landbrugsrådet er et rådgivende organ for Naalakkersuisut i spørgsmål knyttet til landbrug.

Landbrugsrådet varetager konkrete opgaver, der uddelegeres af Naalakkersuisut og kan afgive udtalelser til Naalakkersuisut om nye tiltag indenfor reguleringen af landbrug i Grønland. Derudover kan Landbrugsrådet tage spørgsmål op vedrørende landbrug, der ikke forudsætter en viderebehandling i Naalakkersuisut.

Landbrugsrådet kan på eget initiativ opfordre Naalakkersuisut til at komme med forslag til nye tiltag eller ændringer af den eksisterende lovgivning omkring landbruget.

Landbrugsrådet skal gennem indsamling og bearbejdelse af oplysninger følge den økonomiske udvikling indenfor landbruget. Endvidere skal rådet komme med forslag til fremme af en gunstig udvikling i økonomien for erhvervet i sin helhed. Landbrugsrådet kan komme med forslag til fordeling og anvendelse af tilskudsmidler på finansloven til landbrug.

Landbrugsrådet skal gennem indsamling og bearbejdelse af oplysninger følge udviklingen i det til landbruget knyttede miljø. Landbrugsrådet afgiver årligt beretning til Naalakkersuisut om sit virke.

Naalakkersuisut stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Landbrugsrådet. Der er nedsat et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt tre medlemmer af Landbrugsrådet.

Se også forretningsorden for Landbrugsrådet her.

Naalakkersuisut nedsætter efter hvert landstingsvalg et landbrugsråd, der består af følgende medlemmer:
 • 1 formand udpeget af Naalakkersuisut
 • 2 medlemmer udpeget af Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS) - De samvirkende Fåreholderforeninger
 • 2 medlemmer udpeget af Kommune Kujalleq
 • 1 medarbejderrepræsentant fra Konsulenttjenesten for Landbrug
 • 1 medlem udpeget af Neqi A/S
 • 1 medlem udpeget af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
 • 1 medlem udpeget af Grønlands Naturinstitut.
Faste tilforordnede af Landbrugsrådet er følgende interessegrupper og myndigheder:
 • SPS Administrationskontor
 • Konsulenttjenesten for Landbrug
 • Landbrugsskolen i Upernaviarsuk
 • Inuili – Food College Greenland
 • Gartneriet i Upernaviarsuk
 • Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Landbrugsrådet består pt. Af følgende medlemmer:

Carl Frederiksen 
Formand
Lars Nielsen
 SPS
Elna Jensen
 SPS
Benjamin Kielsen
 Kommune Kujalleq
Monica Dorph
 Kommune Kujalleq
Hans Hansen
 Konsulenttjenesten for Landbrug
Ole Vestergaard  Neqi A/S
 -  Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland
Katrine Raundrup
 Grønlands Naturinstitut

Kontakt til Landbrugsrådet kan ske til Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø's officielle mail pan@nanoq.gl eller til Naalakkersuisuts hovednummer +299 34 00 00.