Afdelingen for Landbrug


Afdelingen for Landbrug varetager administration og forvaltning af landbrugserhvervet med henblik på at sikre landbruget udviklingsmuligheder og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf ved, at:
  • sikre en hensigtsmæssig udvikling af landbrugserhvervene og en styrkelse af konkurrenceevnen i disse erhverv,
  • værne om dyrkningsjorderne, græsningsarealerne og de dertil knyttede landskabelige værdier, således at hensynet til det omgivende miljø og landbrugets erhvervsøkonomiske interesser tilgodeses, herunder i forhold til anden erhvervsmæssig virksomhed,
  • sikre en bæredygtig anvendelse af jordbrugsmæssige arealressourcer, og
  • sikre ordentlige forhold for husdyrene.
Kontakt til Afdelingen for Landbrug kan ske via den officielle mail til Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø,  pan@nanoq.gl eller Naalakkersuisuts hovednummer +299 34 50 00.

Afdelingen for Landbrug har telefontid hver dag fra kl. 10-14, dog er der lukket for henvendelser om onsdagen.