Landbrug


Landbruget i Grønland drives primært i de subarktiske områder i Sydgrønland, undtagelsen er en enkelt landbruger i fjorden ved Nuuk. Der har været drevet landbrug i Grønland helt tilbage i nordboernes tid. Og fra omkring 1780-erne har landbrug været drevet ved siden af fangererhvervet, hvor man havde kvæg, geder og mælkeproduktion.

Fåreavlen blomstrede frem under den milde klimaperiode fra begyndelsen af 1920-erne og frem til midten af 1960-erne. Mange fangere i Sydgrønland holdt således får som bierhverv. Fåreavlserhvervet gennemgik en krise fra slutningen af 60-erne og et årti frem, grundet koldere klima med hårdere vintre med megen og langvarig snedække.

Klimaforandringerne har fra midten af 1990-erne været medvirkende til etablering af kommerciel dyrkning af kartofler og grønsager. Dette er navnlig efter år 2000 blevet udbredt blandt de grønlandske landmænd. Også den nuværende lammeproduktion er på et højt niveau, således at det første årti i det nye årtusinde er det mest produktive årti i fåreavlens historie.

Således har strukturudviklingen gået fra at være mange meget små landbrug, til en situation i dag hvor alle landbrug er større heltidsbedrifter. Overordnet drives disse på basis af enkeltmandsejede virksomheder. I flere tilfælde er der tale om at 2 generationer er fælles om at drive samme landbrug. I gennemsnit er besætningsstørrelserne på ca. 450 moderfår pr. fåreholdersted. Antallet er i forhold til nordiske fåreavlere højere, idet det er den størrelse man skal have i Grønland, hvis der skal være rentabilitet i erhvervet.

Overordnet er det Naalakkersuisuts politik at landbrugets forsyning af grønsager, kød samt levnedsmidler skal udbygges. Politisk ønskes at udviklingen af landbruget sker i tæt samarbejde med Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS), Landbrugsrådet og Konsulenttjenesten for Landbrug og andre tilknyttede erhverv. Målet er bl.a. at vedligeholde og udbygge den nødvendige infrastruktur til udvikling af fåreholdererhvervet.

De seneste 10 år er produktionen af får og lam kommet op omkring 21.000 slagtede dyr hos Neqi A/S, slagtede lam udgør den primære andel kødproduktionen i Grønland. Langt størstedelen af lammeprodukterne afsættes her i Grønland via butikskæderne Brugseni, Pisiffik og Pilersuisoq. I 2004 blev der indført kvæg, som i 2020 tæller 300 for delt på 4 landbrugere. Det er stadig et begrænset antal kvæg der bliver slagtet, da forøgelse bestanden tager lang tid.

Nyttige link

Landbrugets hjemmeside

Information om landbrugsuddannelsen

Neqi A/S

Rapporter om grønlandsk landbrug