Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en styrelse, der er placeret under Departementet for Børn, Unge og Familier. Socialstyrelsen vejleder og rådgiver kommunerne, døgninstitutioner, andre myndigheder og organisationer. Socialstyrelsen udvikler desuden nye tiltag i forhold til borgerbetjeningen.

Socialstyrelsen er delt op i følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Børne- og unge døgninstitutioner, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Handicapafdelingen, Borgerrettet Afdeling og Sekretariatet.

Afdelingerne arbejder tæt sammen med eksterne aktører. Socialstyrelsen understøtter kommunerne i hele landet og hjælper med at udvikle og implementere sociale og sundhedsfremmende metoder og indsatser.

Klik her for at besøge Socialstyrelsens hjemmeside.