FN's Børnekonvention

Efter Verdenserklæringen om Menneskerettighederne fra 1948 vedtog De Forenede Nationer en række konventioner til at beskytte menneskerettigheder. En af konventionerne er FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, som trådte i kraft i 1990.

Børnekonventionen blev vedtaget på FN' s Generalforsamling i 1989. Konventionen fastsætter en række bestemmelser om, at lande, der tiltræder konventionen, respekterer børn som selvstændige individer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Landene forpligter sig til at opretholde børns rettigheder i deres lovgivning, administration mv.

Grønland tiltrådte FN’s Børnekonvention 11. maj 1993 og forpligtede sig derved til at realisere børns rettigheder i samfundet. Konventionen en bindende aftale mellem deltagerlandene og sætter retningen for en børnevenlig verden.

Til konventionen hører tre valgfri tillægsprotokoller:

  • Valgfri protokol af 12. februar 2002 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter (tiltrådt af Grønland)
  • Valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi (tiltrådt af Grønland)
  • Valgfri protokol af 28. februar 2012 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende individuel klageadgang (ikke tiltrådt af Grønland)

Download FN’s Konvention om Barnets Rettigheder her:

Dansk
English