Børn, Unge og Familier

Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet beskæftiger sig med at realisere Naalakkersuisuts og Inatsisartuts beslutninger inden for børn- og familiepolitik samt justitsområdet.

Selve arbejdet på børne-, unge- og familieområdet har til formål at gennemføre de politisk bestemte beslutninger inden for ressortområdets rammer. Arbejdet består i at analysere udviklingen på området, udarbejde lovgivning, skabe og formidle viden samt hjælp kommuner med fortolkning af lovgivning.

Departementet tager sig af følgende inden for børne-, unge- og familieområdet:

  • Udsatte børn og familier ved forebyggelse af problematikker med vold, seksuelle overgreb på børn, anbringelser og døgninstitutioner.

  • Alle politiske beslutninger inden for adoption og barsel.

  • Handicapområdet ved at forbygge og håndtere overordnede udfordringer og problematikker, som personer med handicap kan opleve.

Derudover driver og varetager departementet projekter til gavn for børn, unge og familier. Departementetfor Børn, Unge og Familier og Socialstyrelsen er ansvarlige for implementeringen af grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsat for udsatte børn og unge, sammen med grønlandske og danske samarbejdspartnere. Samarbejdet har til formål at forbedre vilkårene for børn og unge i Grønland ved hjælp af 16 forskellige indsatser.

Departementet varetager ydermere de departementale udviklings og lovgivningsopgaver ifm. førskoleområdet og menneskerettigheder.

Departementet samarbejder med nationale og nordiske instanser. Her arbejdes der med udveksling af viden mellem nordiske og europæiske lande samt afrapportering til FNs Børnekomite og FNs Handicapkomite.

Departementet varetager de departementale opgaver vedrørende Børnerettighedsinstitutionen, Handicaptalsmanden og Grønlands Råd for Menneskerettigheder, der er politiske uafhængige institutioner. Disse institutioner er omfattet af budgetregulativet.