Klagevejledning

Ønsker du at indgive en klage over sundhedsfaglig behandling, kan du få hjælp her.

Der er udgivet et Klageskema på grønlandsk og dansk.

Der er desuden udgivet tre vejledningshæfter

Sådan klager du til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Dette hæfte omhandler klager over den sundhedsfaglige betjening.
Udgivet af Departementet for Familie & Sundhed 2008

Sådan klager du til Sundhedsledelsen

Dette hæfte omhandler klager over den ydede service.
Udgivet af Departementet for Familie & Sundhed 2008

Sådan anmoder du om Erstatning fra Sundhedsvæsenet

Dette hæfte handler om, hvornår du kan søge og få erstatning
Udgivet af Departementet for Familie & Sundhed 2008