Grønlandsk autorisation af sygeplejersker

I henhold til Landstings­forordning nr. 7 af 30 oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke har sygeplejersker med grønlandsk auto­risation ret til at udøve virksomhed som sygeplejerske i Grønland.

Landslægeembedet har bemyndigelsen til at udstede autorisationer til sygeplejersker i Grønland.

Ansøgning om grønlandsk autorisation som sygeplejerske

Skema til ansøgning om grønlandsk autorisation

Grønlandsk uddannede sygeplejersker ansøger om grønlandsk autorisation gennem Peqqissaanermik Ilinniarfik / Center for Sundhedsuddannelser.

Sygeplejersker med autorisation fra et af de nordiske lande vil efter ansøgning uden videre være berettiget til at få grøn­landsk autorisation, fordi Grønland har tilsluttet sig en fællesnor­disk aftale herom.

Kravene til dokumentation fra de nordisk uddannede sygeplejersker er beskrevet i særskilt vejledning til danske, svenske, norske og finske sygeplejersker.

For ansøgere med anden udenlandsk sygeplejerskeuddannelse sker vurderingen individuelt på grundlag af den enkeltes uddannelsesmæssige baggrund. Man må påregne forlænget sagsbehandlingstid, samt øget behov for dokumentation af uddannelsen.

For information om øvrige krav til sygeplejersker, der ønsker ansættelse som sygeplejerske i Grønland kontaktes Sundhedsledelsen, Dronning Ingrids Hospital, telefonnummer +299 344000.

Vejledning til danske sygeplejersker

Vejledning til finske sygeplejersker

Vejledning til norske sygeplejersker

Vejledning til svenske sygeplejersker