Landslægeembedet

Ved Landsstyreformandens beslutning i henhold til orientering af 8. juni 2004 til Landsstyret, jf. Landsstyrereferat nr. 51/2004 er Embedslægeinstitutionen (nu Landslægeembedet) overført fra Landsstyreformandens ansvarsområde til Landsstyreområdet for Sundhed.

Aftalen trådte i kraft den 1. oktober 2004.

Beslutningen indebærer, at Landslægen har direkte reference til Naalakkersuisoq for Sundhed på linie med departementschefer.


Derved understreges uafhængigheden mellem sundhedsvæsenet og Landslægeembedet.

Landslægeembedet har egen hjemmeside.