Opsamlingsseminar vedrørende Majoriaq

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq afholdte et opsamlingsseminar i Nuuk fra d. 14.-16. oktober.

Seminaret er for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmedlemmer, direktører og forvaltningschefer i kommunerne, landets Majoriaq centreledere og vejledere, samt konsulenter fra kommuner og selvstyret.

1. januar 2016 trådte inatsisartutlov nr. 28 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre i kraft. Loven indeholder en sammenlægning af de tidligere arbejdsmarkedskontorer og Piareersarfiit, i job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre, som nu er navngivet Majoriaq

Under opsamlings-seminaret skal deltagerne gennemgå status på arbejdet med implementeringen af JVO-loven, hvad er sket siden kick-start seminaret i februar og fremlæggelse af organisationsopbygning og status.

Pressemeddelelsen om kickstart seminaret

Her er programmet for 3 dages seminar, hvor der er linket til oplæg og referater

Programmet

Fredag den 14. oktober 2016

Deltagere: Udvalgsformænd/næstformænd, direktører/forvaltningschefer, fagchefer, Majoriaq centerledere og vejledere.

 1. Gennemgang af status på arbejdet med implementeringen af JVO-loven. Hvad er sket siden kick-start seminaret i februar.
 2. Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Vittus Qujaukitsoqs velkomsttale
 3. Fremlæggelse af organisationsopbygning og status fra de fire kommuner
 4. Gennemgang af opgaver i Majoriaq; udvalgte arbejdsgangsbeskrivelser, afholdelse af møder i samarbejdsorgan mm.
 5. Status på førtidspensionsarbejdet og samarbejdsorganet
 6. Kompetencerne og rollerne i centrene 
 7. Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Vittus Qujaukitsoqs afslutningstale

Lørdag den 15. oktober 2016

Deltagere: Fagchefer, Majoriaq centerledere og vejledere.

 1. Oplæg om Jobkonsulentuddannelsen
 2. Oplæg om ændringer på overenskomstområdet
 3. Boglig opkvalificering på Majoriaq og oplæg om sunngu.gl
 4. Introforløb for elever på Majoriaq Ilulissat
 5. Fremlæggelse af plan for hvad og hvorledes, der skal arbejdes videre med implementeringen af JVO-loven frem til 1. januar 2017
Workshops indhold:
 • Hvor mange ledige mangler at få indtastet deres CV i suli.gl?

            - Hvad er planen for at få dem indtastet inden 1. januar 2017?

 •  Hvad er status på brugen af Samarbejdsorganet mellem Majoriaq-, socialområdet og folkeskolen.

            - Hvad er planen frem til d. 1. januar 2017, hvor samarbejdsorganet skal fungere?

 •  Majoriaq ansattes roller og kompetencer / Hvad er status for og behovet for opkvalificering af medarbejderne på Majoriaq?
    - Hvad er nyt og hvorledes skal det sikres at rollerne er fordelt og forstået af de ansatte på hvert enkelt center?
 •  Arbejdsgangsbeskrivelser

            - Hvad er erfaringerne med brugen af dem? Hvilke arbejdsgangsbeskrivelser ønskes udarbejdet?        

    - Hvad mangler i forhold til den generelle organisation af Majoriaq?