Naalakkersuisuts Strategier

Beskæftigelsesstrategien 2015

Grønlands erhvervsliv og beskæftigelse er midt i en omstilling fra mange jobs for ufaglærte fortrinsvis i de traditionelle erhverv som fangst og fiskeri, og i de selvstyrejede virksomheder, til en fremtid, hvor de fleste jobs skal findes indenfor det private erhvervsliv. Det betyder i praksis, at vi skal sørge for, at de beskæftigelsesrettede indsatser som Grønlands Selvstyre og kommunerne arbejder med, fremmer den nationale beskæftigelse.

For at sikre dette arbejde bedst muligt, er det nødvendigt at analysere en række muligheder og udfordringer, som beskrevet i de 16 initiativer i beskæftigelsesstrategien 2015. Planen vil især rette sig mod spørgsmålene om, hvordan de rette tilbud kan etableres, samt hvilke initiativer, der understøtter ansættelsen af hjemmehørende arbejdskraft. Initiativerne vil desuden adressere de udfordringer, som knytter sig til arbejdsstyrkens behov for øgede kompetencer, øget adgang til mobilitet og enklere rekruttering."

Hent Beskæftigelsesstrategien 2015

Du kan også læse populærversionen her: Et trygt arbejdsmarked