Udenrigsanliggender

Departementet for Udenrigsanliggender varetager den overordnede koordinering, kontakt og rådgivning indenfor Naalakkersuisuts udenrigsrelationer. Desuden rådgiver og bistår departementet omkring internationale forhold under de forskellige departementers ressortområder efter anmodning fra de respektive departementer. Rådgivningen kan f.eks. vedrøre arbejdsgange i forskellige internationale fora, international jura eller konkret fagligt input til en given sag. Departementet for Udenrigsanliggenders vigtigste arbejdsområder kan samles i nedenstående overskrifter:
  • Arktisk samarbejde
  • EU
  • Nordisk samarbejde
  • Menneskerettigheder og oprindelige folk
  • Bilateralt samarbejde
  • Udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik
  • Udenrigshandelspolitik
  • Territorium og havret
  • Protokol og public diplomacy
Social Media
Departementet for Udenrigsanliggender har en twitterprofil @GreenlandMFA hvor Public Diplomacy indsatsen i største omfang udføres. Her deles budskaber og billeder enten fra aktiviteter, som Naalakkersuisoq med ansvar for Udenrigsanliggender, Departementet for Udenrigsanliggenders ansatte, eller i nogle tilfælde andre i Selvstyret, deltager ved. Departementet har ligeledes en Facebookprofil, Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfik med samme formål, som også kan findes under @GreenlandMFA.

Derudover deles relevante informationer fra andre kilder. Repræsentationen i Washington D.C. har etableret den selvstændige Twitter-konto @Greenland in USA&CDA til varetagelse af Grønlands Public Diplomacy indsats i USA og Canada. Repræsentationen i Bruxelles har ligeledes etableret Twitter-kontoen @GreenlandEU og bruger Facebook kontoen @Bruxellesimi Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia. Senest har Grønlands Repræsentation i Reykjavik oprettet Twitter kontoen @GreenlandRepRVK og facebook kontoen @Reykjavikimi Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia.

Læs mere om Departementet for Udenrigsanliggenders arbejdsområder

Læs mere om Selvstyrets internationale indsats fordelt i fagsektorer