Vestnordisk samarbejde

Vestnordisk Råd er et parlamentarisk samarbejde mellem Grønland, Færøerne og Island og relaterer sig til samarbejdet i Nordisk Råd. Ligeledes foreligger en samarbejdsaftale mellem Vestnordisk Råd og de vestnordiske regeringer, som skaber en overordnet ramme for samarbejdet.

Struktur
Rådet har 18 medlemmer. Seks fra hvert land som bliver udpeget af landenes parlamenter i henhold til de enkelte partiers styrkeforhold i de enkelte parlamenter.
Hver landsdelegation udpeger en delegationsformand som herefter indtræder i Vestnordisk Råds Præsidium. Præsidiet har således tre medlemmer – et fra hvert land. Formandskabet i præsidiet går på omgang mellem de tre lande, således at alle landene over en treårig periode har en etårig formandsperiode.
I Grønland er der tradition for, at Formanden for Inatsisartut udpeges som delegationsformand.

Vestnordisk Råds målsætninger
Målet er at samarbejde om vestnordiske interesser, herunder sammen at beskytte Nordatlantens ressourcer og kultur. Dette for at bidrage udvikling af de vestnordiske interesser gennem regeringerne og Naalakkersuisut, herunder hvad angår ressourceforvaltning og miljøbeskyttelse m.v.
Desuden følger Vestnordisk Råd op på regeringernes og Naalakkersuisuts vestnordiske samarbejde og samarbejde med Nordisk Råd. Vestnordisk Råd fungerer som mellemled omkring vestnordiske interesser i nordisk samarbejde. Vestnordisk Råd er yderligere et parlamentarisk mellemled mellem vestnordiske samarbejdsorganer og andre mellemfolkelige og internationale samarbejdsgrupper, herunder det arktiske parlamentariske samarbejde.

Møder
Vestnordisk Råd mødes fast to gange om året. Dette sædvanligvis i juni og august, hvor henholdsvis Rådets temakonference og årsmøde afvikles. Møderne og konferencerne afvikles på skift i de tre lande.

Årsmødet er Rådets øverste myndighed og kan betragtes som en generalforsamling. På årsmødet kan Rådet bl.a. vedtage rekommandationer, der efterfølgende forelægges alle tre landets parlamenter. Rekommandationerne er udformet således, at parlamenterne pålægger landenes regeringer at arbejde for opfyldelse af rekommandationerne.

Rådets præsident mødes løbende yderligere nogle gange om året. Rådet har endvidere et sekretariat som er bemandet med en generalsekretær, beliggende i Reykjavik, Island.

Grønland deltagelse i Vestnordisk samarbejde
Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde er ansvarlig for Naalakkersuisuts dialog med Vestnordisk Råd. Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde afgiver den årlige rapport om Naalakkersuisuts opfølgning på Vestnordisk Råds rekommandationer til Vestnordisk Råds generalsekretær. Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde og de andre to samarbejdsministre mødes med Vestnordisk Råds Præsidium til et orienteringsmøde under Nordisk Råds session.

Link til Vestnordisk samarbejde