Nordisk Råd

Nordisk Råd er parlamentarikernes organ. Baggrund for Nordisk Råd er ønske om et samarbejdsorgan for Island, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Grønland, Åland og Færøernes parlamentarikere (parlamentsmedlemmer og medlemmer af Inatsisartut).

Der er 87 medlemmer af Nordisk Råd. Plenarforsamlingen består af en delegation fra hvert land, hvor der vælges medlemmer til et præsidium, en kontrolkomite en valgkomite.

Der er 5 udvalg med hver 13-15 folkevalgte medlemmer for, et:

- kultur og uddannelsesudvalg
- medborger og forbrugerudvalg
- miljø og naturressource udvalg
- velfærdsudvalg
- Erhvervsudvalg

Grønlands deltagelse i Nordisk Råd
Inatsisartut udpeger årligt 2 af dets medlemmer til at varetage Grønlands repræsentation i Nordisk Råd. Grønland deltager i Nordisk Råds plenarforsamlinger (sessioner) med fuld stemmeret og i det løbende udvalgsarbejde.

Link til Nordisk Råd