Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er et samarbejdsorgan for de nordiske regeringer fra Grønland, Færøerne, Åland, Danmark, Norge, Island, Sverige og Finland.

Nordisk ministerråd blev oprettet ved ændring af Helsingsforsaftalen i 1962. Ændring blev underskrevet den 13. februar 1971.

Nordisk ministerråd ønsker at styrke de nordiske samarbejde mellem de nordiske regeringsmedlemmer.

Statsministrene har det overordnede ansvar for samarbejdet. Samarbejdet koordineres af de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM), der er udpeget af de enkelte lands regering. Samarbejdsministrene får bistand af en embedsmandsgruppe, Nordisk samarbejdskomite (NSK).

Der er knyttet 11 Nordisk ministerråd til hvert Nordisk Ministerråd. Det består af:
Nordisk ministerråd for arbejdsliv (MR-A), nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitik (MR- Finans), nordisk ministerråd for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug (MR-FJLS), Nordisk ministerråd for ligestilling (MR-JAM), nordisk ministerråd for kultur (MR-K), Nordisk ministerråd for lovsamarbejde (MR-LAG), nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK), nordisk ministerråd for social- og helsepolitik (MR-S).

Nordisk ministerråd består fra Grønland af Naalakkersuisut og nordisk embedsmandskomiteer består af embedsmænd fra Grønlands selvstyre.

Grønlands deltagelse i Nordisk Ministerråd
Grønland deltager Nordisk ministerråd, hvor Grønland kan indgive forslag og har taleret. Grønland har desuden adgang til medlemskab i nordiske institutionernes bestyrelser og Naalakkersuisut har mulighed for at lede møder i Nordisk ministerråd og i embedsmandskomiteer.

Med støtte fra nordisk ministerråd koordinerer Departementet for Udenrigsanliggender Naalakkersuisut deltagelse i arbejdet i relation til samarbejdsministrene og nordisk samarbejdskomite. Grønlands deltagelse i de enkelte ministerråd og embedsmandskomiteer varetages af de relevante departementer.

I 2007 vedtog nordisk ministerråd (samarbejdsministrene) redegørelse om initiativ som kan forstærke de selvstyrende områders (Grønland, Færøerne og Åland) deltagelse i officielt nordisk samarbejde – Ålandsdokumentet. Åland, Førerne og Grønland har ret til at deltage ved møder og ytre sig, men har ingen formelle stemmeret.

Nordisk Ministerråds Vision 2030

De nordiske Statsministre vedtog i 2019, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integreret region. Med vores vision 2030 og tre strategisk prioriteringer er der særligt fokus på følgende emner:

Et Grønt norden- en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for Koldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.

Et konkurrencedygtigt Norden- grønt vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.

Et socialt bæredygtigt Norden- en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

Visionen og de strategisk prioriteringer for Nordisk Ministerråd indebærer en tydeligere og forenklet styring. For at skabe langsigthed skal de strategiske prioriteringer ligge fast i fire år og styre Nordisk Ministerråds budgetter og aktiviteter.

Link til Nordisk Ministerråd