Formandskab 2020

Grønne omstilling har en høj prioritet i de nordiske lande.

Formandskab Danmark, Grønland og Færøerne har afsluttet fælles formandskab i Nordisk Ministerråd i 2020. 

Den grønne omstilling har en høj prioritet i de nordiske lande, hvor alle er enige om, at forfølge klimamål, cirkulær økonomi, og bygge videre på initiativer som muliggør bæredygtig økonomisk udvikling i Norden. Dette var også kendetegnet for det netop afsluttede formandskab, der blandt andet udsendte en fælles Nordisk statsministererklæring om private investeringer i grøn omstilling.

Grønland er allerede langt i den grønne omstilling, men målsætningen er at komme tæt på 100% i løbet af de næste 10 år i den offentlige energiforsyning. I dag er vi nu på 71 % og samtidigt har Grønland store vandkraftressourcer som ikke benyttes i dag. ved at udvikle Power – to – x teknologien kan Grønland omdanne den vedvarende energi til et grønt brændstof, som kan eksporteres og bidrage til at gøre transportsektoren i resten af verden bæredygtig. Der er store muligheder i power x- løsninger, med tanke på f.eks. grøn vandkraftenergi konverteret til grønt brændstof, som er område med store grønlandske muligheder.

 

Danmarks, Grønlands og Færøernes fælles formandskab arbejder for ligeværd og bred folkelig inddragelse i det nordiske samarbejde. Formandsskabet i 2020 har arbejdet for at styrke Norden, og bygger videre på initiativer som muliggør en bæredygtig økonomiske udvikling i Norden, hvor borgere, erhvervsliv, civilsamfund og ikke mindst de unge engageres.

Oprindeligt var planen at afholde Samarbejdsminister og embedsmandsmøder i Grønland i 2020, men på grund af smittesituationen COVID-19 i de nordiske lande og de gældende karantæneregler og rejsebegrænsninger blev møderne afholdt på video digitalt.

I denne oversigt kan du læse af de mange opnået resultater under formandskabet inden for klima, kultur, beskæftigelse, erhvervsliv og uddannelse.

Formandskabsprogrammet kan læses her og beskrivelsen af formandskabsprojekterne kan læses her.

Det er vigtigt for Grønland fortsat deltager i det nordiske samarbejde, særligt når centrale og hjemtagne sagsområder af relevans for Grønland skal drøftes og besluttes, herunder Arktiske og nordlige problemstillinger.