Nordisk Samarbejde

Grønlands nordiske engagement er koncentreret i tre fora: Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Vestnordisk Råd

Grønland blev medlem af Nordisk samarbejde i 1984. Grønland blev først og fremmest inddraget i samarbejde med Nordisk råd og Nordisk ministerråd i 1984. Grønlands samarbejde med Vestnordisk Råd blev grundlagt i Nuuk i Grønland i 1985.

Nordisk samarbejde er i henhold til Helsingsfors-aftalenet regionalpolitisk samarbejde. Det indebære juridiske grundlag for det officielle nordiske samarbejde. Aftalen blev oprindeligt underskrevet i 1962 og er blevet opdateret flere gange. Det seneste ændringer trådte i kraft i 1996.

Det Nordiske samarbejde er en af verdens omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Island, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Åland, Færøerne og Grønland.

Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt og er en vigtigt medspiller i det europæiske og international samarbejde.

Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landende imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.