CITES

Velkommen til siden om CITES - konventionen om international handel af truede dyrearter.

CITES

CITES står for "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna" (Konventionen om international handel med truede arter af vilde dyr og planter). I daglig tale kaldet Washington-konventionen.

Washington-konventionens mål er at regulere handlen med truede dyre- og plantearter gennem restriktioner af eksport og import for CITES listede arter. Washington-konventionens/CITES rolle er at sørge for, at de vilde dyr og planter, der indgår i denne handel, "høstes" fra naturen på en bæredygtig måde.

I praksis betyder det, at det kan være forbudt at eksportere visse arter, eller at det kræver særlige tilladelser at eksportere/importere CITES listede arter - levende såvel som døde. Denne kontrol med eksport og import gør det muligt at følge handlen med CITES-listede arter.

Med din CITES-tilladelse giver du dit bidrag til, at vi kan sikre de pågældende dyrebestande en bæredygtig fremtid. Bemærk, at der gælder forskellige regler for forskellige typer af eksport:

  • bosiddende
  • turister
  • forskere, museer og uddannelsesinstitutioner
  • kommerciel eksport

CITES opererer med Liste I, II og III arter, hvor arter på Liste I er de mest beskyttelseskrævende og underlagt de strengeste eksport/import reguleringer. Arter, der er anført på liste I og II, skal vurderes i forhold til bæredygtig udnyttelse. Hvis fangsten vurderes ikke at være bæredygtig, kan det føre til eksportforbud for de pågældende arter. Hvilke arter, der kan udføres, kan findes under regler for henholdsvis bosiddende, turister, forskere, museer, uddannelsesinstitutioner.

 

Kort om konventionen og dens forankring i Grønland

Miljø- og Naturstyrelsen fungerer i CITES regi (handel med truede dyre- og plantearter), som den nationale administrative styrelse for Grønland. Grønland Naturinstitut fungerer som CITES Videnskabsråd og er ansvarlig for udarbejdelsen af bæredygtighedsvurderinger for CITES listede arter efter indstilling fra Miljø- og Naturstyrelsen.

Bestemmelser omkring eksport/import er implementeret i grønlandsk lovgivning gennem Grønlands Hjemmestyres Bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washingtonkonventionen/CITES)

Washington-konventionen er tiltrådt af flere end 170 lande og er en af verdens største konventioner med fokus på naturbevarelse. Konventionen skal beskytte verdens mange truede dyr og planter gennem kontrol af den internationale handel og er etableret i erkendelse af, at international handel med vilde dyr og planter har ført til bestandsnedgang for mange arter. Handel med vilde dyr og planter er stadig en meget indbringende forretning. Det skønnes at den årlige handel er på mindst 40 milliarder kroner.

Omkring 4.800 dyrearter og 25.000 plantearter er omfattet af konventionen. Godt 1.000 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er totalt forbudt. For de øvrige kræves særlige tilladelser til eksport og import. Cirka 30 af de dyre og plantearter, der er listet i CITES, lever i Grønland.

Grønland er forpligtigelsesmæssigt at betragte fuldgyldigt medlem af Washington-konventionen / CITES. Det skyldes, at der ikke er taget forbehold for Grønland, da Danmark ratificerede konventionen. Grønland er således ikke fuldgyldigt medlem af CITES og har derved ikke tale- eller stemmeret ved konventionsmøder. Dér bliver vi hørt gennem Danmark, der i CITES-sammenhæng agerer sammen med de andre EU-lande.

Formålet med Washington-konventionen er at skabe rammer for handel af truede dyr- og plantearter. Formålet er ligeledes at begrænse eksport og import af truede dyr- og plantearter, der er opført i CITES-listen. Washington-konventionen skal sikre, at ”plukning” af truede dyr- og plantearter i naturen foregår bæredygtigt.

Dette betyder således, at det er forbudt eller at det skal være en krav om, at der skal indhentes en særlig tilladelse til at eksportere/importere dyr- og plantearter – levende som døde – der er opført i CITES-listen. Ved at holde tilsyn med eksport og import af disse dyrarter, skabes der mulighed for følge med handel af dyr- og plantearter, der er opført i CITES-listen.

Når du har en CITES-tilladelse, bidrager du til bæredygtigt fangst af pågældende dyrarter. Bemærk, at der gælder forskellige retningslinier for eksport af forskellige dyrarter for følgende grupper: 

  • Hjemmehørende
  • Turister
  • Videnskabsfolk, museer og uddannelsesinstitutioner
  • Kommerciel eksport
  • Udførsel af kommerciel eksport

Baggrunden for udfærdigelsen af CITES er Liste I, II og III, hvor dyr- og plantearter i Liste I har størst behov for beskyttelse og derfor er retningslinierne for ekport og import strengere. Dyrarterne, der er opført i Liste I og II skal vurderes i forhold til bæredygtigt udnyttelse. Såfremt fangst af disse dyr vurderes ikke at være bæredygtigt, kan der indføres totalforbud mod eksport at pågældende dyr. I retningslinierne for hjemmehørende, turister, videnskabsfolk, museer og uddannelsesinstitutioner kan man se, hvilke dyrarter, det drejer sig om.


Folder for CITES regler

Herboende:

Grønlandsk

Dansk 

 

Turister:

Grønlandsk

Dansk

Engelsk

 

Kontakt information:

Grønlands Selvstyre

CITES kontoret

Postboks 1614

3900 Nuuk

CITES@nanoq.gl

+299 345430