Uranoplysning 2015

Erfarne forskere i geologi, miljøbeskyttelse og minedrift tog på uranoplysningstur til Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq og Qassiarsuk i maj/juni 2015.

Og i august til Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Narsarsuaq og Igaliku for at holde foredrag om efterforskning og udnyttelse af uran.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum og Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko stod bag invitation til borgermøderne om uranoplysning. 

Borgermøderne er uden politisk deltagelse. De er tilrettelagt med henblik på at give borgerne i de besøgte byer og bygder mulighed for at høre om efterforskning og udnyttelse af uran.

Foredragsholderne er erfarne forskere med mange års erfaring inden for deres respektive områder som geologi, miljøbeskyttelse, stråling og minedrift:

Foredragene ved møderne var i form af ’powerpoint’ præsentationer på både grønlandsk og dansk. Derefter var der mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog med foredragsholderne.

Der er udarbejdet resumeer fra borgermøderne i NanortalikNarsaq, Qaqortoq og Qassiarsuk.

Du er også velkommen til at se uranoplysning i Grønland 2014 og de samlede Uran informationer og rapporter