Uran oplysning 2014

Tre videnskabsmænd fra GEUS og DCE, der er Selvstyrets rådgivningspartnere i spørgsmål vedrørende geologiske aspekter og miljømæssige konsekvenser i forbindelse med udnyttelse af radioaktive grundstoffer tog af sted til Sisimiut, Ilulissat, Uummannaq, Aasiaat og Kangerlussuaq fra den 16.juni – 20.juni 2014 og holdte foredrag om efterforskning og udnyttelse af uran.

Foredragsholderne kommer fra uvildige rådgivningsinstitutioner, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE). De er erfarne videnskabsfolk med flere års erfaring indenfor deres specialfelter.

  • Per Kalvig, Chefkonsulent i geologi (GEUS)
  • Leif Thorning, forhenværende statsgeolog (GEUS)
  • Gert Asmund, Seniorkemiker i miljøkemi (DCE)

Inatsisartut ophævede nultolerance-politikken overfor uran i efteråret 2013, og der er behov en række nye oplysningskampagne om uran. Uran oplysningsturen er uden politisk indblanding og en tur "uden for eller imod uran", men en oplysningstur til borgerne i de besøgte byer om uran og dets konsekvenser i forbindelse med udnyttelse af uran. Opdraget til turen kommer fra ministrene Jens Erik Kirkegaard og Kim Kielsen henholdsvis ansvarlig for råstoffer og miljø.

En KNR-journalist samt tv-mand skal filme fra nogle af uranoplysningsmøderne i Sisimiut, Ilulissat og Kangerlussuaq og derefter producere en tv-udsendelse. Det forventes at KNR viser udsendelserne til efteråret.

Tilsvarende møder er planlagt til øvrige dele af landet efterfølgende.

Programmet for uran oplysningsmøderne var ens for alle de fem steder.  

  1. Hvad bruges uran til v. Per Kalvig
  2. Uran i universet og i jorden v. Leif Thorning
  3. Uran brydning A-Z v. Per Kalvig 
  4. Hvad er radioaktivstråling v. Gert Asmund 
  5. Uran i Grønland A-Z v. Per Kalvig  
  6. Hvad med miljø og mennesker i forbindelse med udnyttelse af uran? v. Gert Asmund 

Efter præsentationerne kunne deltagerne ved møderne stille opklarende spørgsmål. Da videnskabsmændene havde holdt deres præsentationer fik deltagere lov til at komme i i dialog med oplægsholderne og debattere.

KNR TV viste tvudsendelser om uranoplysningen i efteråret, som kan findes her på linken: 

Borgermøder om uran del 1

Borgermøder om uran del 2

Se også uranoplysning i Grønland 2015