Invitation til ansøgning om Koncessioner til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia

Her findes ansøgningsmaterialerne om koncessioner til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia.

Qeqqata Kommunia har i Kommuneplantillæg nr. 27 besluttet at udlægge i alt 16 elve, hvor interesserede borgere og virksomheder kan søge om at opnå koncession med eneret til at udbyde sportsfiskeri efter fjeldørred.

Udlægningen af de 16 elve til koncession skal ses som en integreret del af Naalakkersuisuts strategi på turismeområdet, der har til formål at øge private investeringer i det grønlandske turismeerhverv og dermed på sigt øge vækst og beskæftigelse. Initiativet er det første af en række områder, som Naalakkersuisut i samarbejde med landets kommuner planlægger at udlægge til koncession til forskellige turistaktiviteter.
Spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel på e-mail: isiin@nanoq.gl inden 4. februar 2016.

Tidsplan:

 • 21.01.2016         Ansøgningsrunden offentliggøres på Naalakkersuisut.gl og andre medier
 • 04.02.2016         Sidste frist for modtagelse af spørgsmål til invitationsskrivelsen
 • 11.02.2016         Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar til invitationsskrivelsen. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på Naalakkersuisut.gl
 • 07.03.2016 Kl. 12.00:  Sidste frist for modtagelse af ansøgninger
 • Uge 10-11 2016   Ansøgninger gennemgås af et udvalg bestående af repræsentanter for Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia
    

Invitationsskrivelse

Interesserede ansøgere inviteres hermed til at indgive en ansøgning i overensstemmelse med nærværende invitationsskrivelse, som består af:

 1. Invitationsskrivelsen 
 2. Kort over de 16 elve med fjeldørreder 
 3. Kommuneplantillæg nr. 27 
 4. Kørselsvedtægt for det åbne land for Qeqqata Kommunia
 5. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25.august 2005 om fiskeri efter fjeldørred
 6. Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia
 7. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om Koncession til turismevirksomhed i udvalgte landområder
 8. Inatsisartutlov nr. 15 af 3.juni 2015 om ændring af Inatsartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om Koncession til turismevirksomhed i udvalgte landområder (Lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte koncession til sportsfiskeri og hjemmel til sektorplan)
 9. Ansøgningsskema til koncession til sportsfiskeri 

 

Ansøgningen kan fremsendes via fax eller elektronisk, men skal samtidig sendes som anbefalet post eller via e-mail, og spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til:

 • Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Imaneq 1A 301 Postboks 1601 3900 Nuuk Telefon: (+299) 34 50 00 / Telefax (+299) 34 63 64 E-mail: isiin@nanoq.gl

For hjælp til udarbejdelsen af ansøgning, aktivitetsplan mv., kontakt:  

Eller: 

 • Visit Greenland A/S Hans Egedesvej 29 Postboks 1615 3900 Nuuk Telefon: (+299) 342 8 20 E-mail: Info@greenland.com