Naalakkersuisuts strategier

Grønlands Olie og Mineralstrategi for 2014-2018

Naalakkersuisut ønsker at sikre velstand og velfærd for det grønlandske samfund. en af måderne er et sikre nye muligheder for indtjening og beskæftigelse på råstofområdet. Naalakkersuisuts mål er, at mulighederne for at finde kommercielt bæredygtigt oliefund skal fremmes.

En realisering af denne strategis anbefalinger i perioden 2014-2018 vil være et stort skridt på vejen. I skrivende stund, ser det ud til at der i perioden 2014-2018 vil kunne blive åbnet 3-4 miner, og det vurderes, at der hvert andet år vil være 1-2 offshorebore projekter. Strategiens tiltag enten bidrager til at sikre dette aktivitetsniveau eller tager udgangspunkt i, at niveauet realiseres inden udgangen af 2018.

Strategien peger på behovet for at øge vores indsats til at sikre et optimalt samspil mellem råstofsektoren og andre områder i vores samfund (uddannelse, arbejdsmarked, infrastruktur, og sundheds- og socialsektoren). Naalakkersuisut finder, at det er væsentligt, at vi alle medvirker til en bæredygtig udvikling af råstofsektoren.

Læs Grønlands Olie og Mineralstrategi for 2014-2018

Samt bilag med uddybende beskrivelser af beskatningsmodeller for gas og olie samt mineraler 

National Turismestrategi 2016-2020

Den nye strategi ”Turismeudvikling i Grønland: Hvad skal der til?” dækker perioden fra 2016 til 2020. Det er Naalakkersuisuts politik at understøtte de store potentialer for vækst i turismen.

Hovedfokus er på udvikling af de rammevilkår, der er nødvendige for at udløse vækstpotentialet i turismen. At udvikle turismen drejer sig ikke kun om et stort markedsføringsbudget – det drejer sig i lige så høj grad om forbedring af infrastrukturen og om udbygningen af oplevelsestilbud.

Derfor har Naalakkersuisut for første gang allokeret betragtelige midler til en bred indsats på turismeområdet.

Denne strategi er en sektorplan for turisme og indeholder således forudsætningerne for, hvorledes Grønland kan skabe en væsentlig vækst i turismen:

Turismeudvikling i Grønland - hvad skal der til?