Seminar vedrørende Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Vittus Qujaukitsoq afholder en kickstart seminar om job, vejlednings- og opkvalificeringscentre i Kangerlussuaq fra d. 5.-7. februar for erhvervsudvalgsmedlemmer og arbejdsmarkedsudvalg i kommunerne, landets Piareersarfiit centreledere samt konsulenter fra kommuner og selvstyret.

1.januar 2016 trådte en ny lovgivning om job, vejlednings- og opkvalificeringscentre i kraft, der har til formål at skabe en effektiv og ensartet arbejdsmarkedsindsats i Kommunerne. Loven er en vigtigt element i Naalakkersuisut beskæftigelsesstrategi 2015 ”et trygt arbejdsmarked”.

Under kickstart seminaret skal deltagerne gennemgå den nye lovgivning om job, vejlednings- og opkvalificeringscentre, som blandt andet vil medføre en sammen lægning af kommunernes arbejdsmarkedskontorer og Piareersarfiit. Og det betyder at konsulenter og medarbejdere og relevante fagpersoner skal sættes ind i nye redskaber til sagsbehandling, organisation og fremadrettet proces samt om centrenes roller og kompetencer.

Pressemeddelelsen om kickstart seminaret

Her er programmet for 3 dages seminar, hvor der er linket til oplæg og referater

Programmet

Fredag den 5.februar 2016

Deltagere: Udvalgsformænd/næstformænd, direktører/forvaltningschefer og fagchefer

 1. Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Vittus Qujaukitsoqs velkomsttale
 2. Gennemgang af lov om Job, vejlednings-, og opkvalificeringscentre og lovens effekt for kommunerne - kort referat fra diskussionen 
 3. Sammenlægning af Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer- redskaber til sagsbehandling 
 4. Organisation og fremadrettet proces, herunder samarbejdsorgan til socialsektoren/folkeskolen - kort referat fra diskussionen
 5. Kompetencerne og rollerne i centrene 
 6. Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Vittus Qujaukitsoqs afslutningstale

Lørdag den 6. Februar 2016

Deltagere: Piareersarfiit centreledere, AMK-ledere og fagchefer samt embedsmænd fra Selvstyret

 1. Gennemgang af lov om Job, vejlednings-, og opkvalificeringscentre og lovens effekt for kommunerne 
 2. Sammenlægning af Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer- redskaber til sagsbehandling
 3. Organisation og fremadrettet proces, herunder samarbejdsorgan til socialsektoren/folkeskolen 
 4. Kompetencerne og rollerne i centrene 
 5. Oplæg til Cafeseminar
 • Organisation
 • samarbejdsorgan mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatser
 • Opkvalificering af faglige medarbejdere
 • Arbejdsgangsbeskrivelser
 • Centerledernes roller og kompetencer 

   6.  Opsamling fra cafeseminar

   7.   Referat for dagen

Søndag den 7.Februar 

Deltagere: Centerleder, AMK-Ledere og Fagchefer samt Selvstyret

 1. Opsamling
 2. Fremlæggelser fra cafebordene
 3. Opsamling og Konklusion