Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Forbruger og Konkurrence Styrelsen

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen arbejder for velfungerende markeder, der bl.a. er kendetegnet ved en effektiv ressourceudnyttelse og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder.

På forbrugerområdet håndhæver styrelsen en del forbrugerlove, bl.a. lov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklagerudvalg.

På konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, efterforskning og griber ind overfor overtrædelser af konkurrenceloven, og vejleder virksomheder og myndigheder om konkurrencereglerne.

På Konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, efterforsker og griber ind overfor overtrædelser af konkurrenceloven, og vejleder virksomheder og myndigheder om konkurrencereglerne.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Boligklagenævnet, Det Sociale Ankenævn, Forbrugerklagernævnet, Konkurrencenævnet, Miljøbeskyttelsesklageudvalget og Naturklageudvalget.

Mere information om Forbruger og Konkurrencestyrelsen kan findes på styrelsens hjemmeside: www.aua.gl