Erhvervsudviklingsselskaber

Ved årsskiftet 2012 fik Grønland en ny erhvervsfremmestruktur. Rådgivningen til erhvervslivet varetages af:

 

Greenland Business

Greenland Business har til opgave at yde generel erhvervsrådgivning og behandle ansøgninger fra iderige iværksættere, der har brug for økonomisk tilskud eller vejledning til at forvandle deres innovative ideer til konkrete og bæredygtige projekter. Af selv samme årsag administrerer Greenland Business Grønlands Selvstyres erhvervsfremmeordninger.

Derudover varetager Greenland Business opgaven som overvåger af EU’s programmer, som Grønland i et vist omfang har mulighed for at søge og deltage i. I den sammenhæng rådgiver Greenland Business de virksomheder, organisationer og institutioner, som er interesseret i at være med – og bistår med gode råd, når de omfangsrige ansøgninger skal udfyldes.

Greenland Venture

 

Greenland Venture yder vækstkaution til grønlandske virksomheder, der har behov for at låne risikovillig kapital til at foretage større investeringer.

Derudover rådgiver og investerer Greenland Venture i virksomheder og projekter, der har gode udviklingsmuligheder, og som har behov for kapitaltilførsel, for at kunne udnytte og realisere disse muligheder.

Visit Greenland

Visit Greenlands opgave er at udvikle turisme- og oplevelseserhvervet i Grønland.

Visit Greenland er Grønlands nationale turistråd, og arbejder for fremme af den grønlandske turismeindustri i form af vidt forskellige aktiviteter fra adventure-turisme til eksklusiv krydstogtsturisme.  

Rådgivning i råstofsektoren

Råstofområdet er et af de søjler som vores fremtid bygges på. For at sike en lokal forankring i form af lokale virksomheder og lokalt arbejdskraft er der i 2012 og 2013 gennemført en række kurser m.v. for grønlandske virksomheder. Denne indsats fortsætter i 2014 og 2015 med en række målrettede tilbud til virksomheder med ambitioner indenfor området. Der er fokus på sikkerhed og certificering. Der er to meget centrale områder for at opnå succes som underleverandør til råstofsektoren. og faktisk også ganske centrale udenfor råstofsektoren.

Et godt tilbud til vores erhvervsliv. Opgaven varetages efter udbud af Greenland Petroleum Services A/S i konsortium med Kisserup International Trade Roots og Copenhagen Group. Læs mere om deres kursusprogram i denne avis.

Se mere på www.suppliers.gl eller www.facebook.com/suppliersgreenland