Erhverv

Den regionale udviklingsstrategi

Den regionale udviklingsstrategi(RUS) er forankret i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked. Departementet har et tæt samarbejde med de fire kommuner om regional udvikling. Det sker bl.a. igennem etablering af erhvervsspydspidsprojekter, typisk større erhvervsprojekter, som skal være med til at skabe arbejdspladser og vækst i de enkelte kommuner. Desuden har den regionale udviklingsstrategi fokus på omskoling og opkvalificering af arbejdsstyrken, så arbejdsstyrkens kompetencer målrettes mod de nye væksterhverv.

Erhvervsstøtte

Den 1. januar 2013 trådet Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv i kraft. Formålet med den nye lovgivning er at styrke udviklingen af det grønlandske erhvervsliv, ved at støtte initiativer der fremme et bredt, mangfoldigt og selvbærende erhvervsliv og som kan medvirke til økonomisk vækst for initiativtager og samfundet generelt.
Støttepuljerne bliver i dag administreret af Greenland Business, flere informationer kan findes på deres hjemmeside: http://innovation.gl/
For at kunne søge støtte til et erhvervsprojekt, skal man kontakte erhvervsafdelingen i sin lokale kommune, eller kommunes lokale erhvervsråd. De er behjælpelige med rådgivning om de forskellige støttepuljer samt de relevante ansøgningsskemaer. Derudover kan de hjælpe med at udarbejde den forretningsplan som er nødvendig for at kunne søge støtte.

Sermersooq Kommune – www.business.gl  
Qeqqata Kommune - www.arcticcirclebusiness.com 
Qaasuisup kommune -www.qaasuitsup.gl 
Kujalleq kommune - www.kujalleq.gl

 
Den nye erhvervsfremmelov regulere følgende fire støttepuljer:
• Klippekort – støtte til professionel konsulentbistand.
• Støtte til produktudvikling
• Støtte til eksportfremmende aktiviteter
• Støtte til fremme af brug af grønlandske fødevarer

Is og vand

Grønlands indlandsis har en anslået volume på 1,7 millioner km3 – og et stort antal af gletsjerne strækker sig fra indlandsisen til Davis Strædet. Den mest kendte af disse er Ilulissat Isbræ – isbræen, som er den hurtigste og mest aktive gletsjere i verden. Isbræen ”producerer” alene i omegnen af 35 milliarder tons is om året.

Denne unikke ressource med millioner år på bagen har det daværende Grønlands Hjemmestyre forsøgt at skabe et kommercielt grundlag, så det er muligt for virksomhederne at eksportere is og vand.
Siden 2005 har det daværende Grønland Hjemmestyre investeret store ressourcer i udviklingen af en ny industri. I øjeblikket er der en række virksomheder, der anvender grønlandsk is og vand i en kommerciel sammenhæng til en række produkter – lige fra salg af vand i flasker til brug af grønlandsk vand til alkoholiske drikke som whisky, vodka og snaps.

Biologiske ressourcer

Grønland huser et hav af forskellige dyr, planter og mikroorganismer som alle sammen er tilpasset til de specielle livsbetingelser i Grønland. Gennem årene har mange internationale forskningsekspeditioner taget til Grønland netop for at studere de særprægede biologiske variationer, der er resultatet af en langvarig proces i det arktiske miljø.
Med nutidens genteknologiske og videnskabelige viden findes der potentielt mange kommercielt interessante anvendelsesmuligheder til disse tilpasninger. Det kunne eksempelvis være til udvikling af nye enzymer, som man kunne anvende i fremtidens vaskepulver.
For at sikre at Grønland opnår en andel af den værdi, som disse biologiske ressourcer skaber, vedtog det daværende Landsting i 2006 en lovgivning ”om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer”. Loven afspejler intentionerne i FNs Biodiversitetskonventionen, og loven finder ej anvendelse på humanbiologiske ressourcer.
Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked er høringspart til alle de indkomne ansøgninger, der handler om biologiske ressourcer.