Uddannelsesstyrelsen

Om styrelsen

Uddannelsesstyrelsen er en styrelse under Departementet for Uddannelse. Styrelsen yder rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere, kommuner og Naalakkersuisut omkring undervisning af børn i førskoleinstitutioner, folkeskoler og efterskoler i henhold til gældende lovgivning.

Serviceområder


Konsulentbistand
Skolekonsulenter for Førskolen
Uddannelsesstyrelsens udviklingskonsulenter
 • Udvikler screenings- og evalueringsmaterialer for børn i førskoleskolealderen
 • Afholder kurser og coachingforløb for al pædagogisk personale i førskoleområdet
Dertil har udviklingskonsulenterne ansvar for – i tæt samarbejde med kommunerne – at sikre at gældende lovgivning for førskoleområdet bliver implementeret.

Skolekonsulenter for Folkeskolen
Uddannelsesstyrelsens skolekonsulenter
 • Rådgiver og vejleder lærere, skoler og kommuner
 • Udvikler undervisningsmaterialer i samarbejde med undervisningsforlaget Ilinniusiorfik
 • Hjælper lærere og skoler med at implementere it i de forskellige fag
 • Udarbejder test og prøver
 • Afholder kurser og seminarer for lærere, skoler og kommuner
Dertil har skolekonsulenterne en rådgivende funktion over for Naalakkersuisut, og udarbejder notater, svar, redegørelser mv. i spørgsmål, der vedrører folkeskolen.

Skolekonsulenter for Efterskole
Uddannelsesstyrelsens efterskolekonsulenter behandler ansøgninger om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Konsulenterne
 • Vejleder forældre og værger, skolevejledere, skoleforvaltninger og Majoriaq op til og under ansøgningsprocessen
 • Udsteder bevillinger / afslag til ansøgerne
 • Hjælper med planlægning af elevernes overgang til efterskole, herunder elevernes rejseaktiviteter
 • Samarbejder med de grønlandske huse i Aalborg, Aarhus, Odense og København
 • Informerer efterskoler og de grønlandske huse om årets elever fra Grønland
Udlån af undervisningsmaterialer
Uddannelsesstyrelsen administrerer en materialesamling med undervisningsmidler til udlån for lærerstuderende, lærere og skoleledere. Materialerne er udgivet af grønlandske, danske og udenlandske forlag, og består både af enkeltvise inspirationsmaterialer samt gruppe- og klassesæt af udvalgte materialer. Samlingen består både af bøger, film og musik samt konkrete og teknologiske materialer.

Forlagsudgivelser
Uddannelsesstyrelsens undervisningsforlag Ilinniusiorfik udvikler og udgiver undervisningsmaterialer for folkeskolen i Grønland. Alle Ilinniusiorfiks udgivelser bliver distribueret gratis til alle skoler i Grønland, og lærere og skoler kan altid bestille yderligere eksemplarer.

Evaluering
Uddannelsesstyrelsen står for evaluering af folkeskoleelevers faglige niveau og udvikling gennem afholdelse af de årlige trintest og afgangsprøver. Styrelsen formidler al relevant information om test- og prøveresultater gennem evalueringsrapporter, som udgives efterfølgende. Disse rapporter kan findes på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside, mens elevernes opnåede resultater i trintest og karakterer fra afgangsprøver kan findes i Grønlands Statistik.

For mere information, besøg vores side i iserasuaat og facebookside.