Bestyrelse

Jf. samarbejdsaftalen om International Arktisk Hub skal departementerne med forskning som ressortområde deltage med en repræsentant i bestyrelsen samt udpege tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer relevante fagområder inden for arktisk forskning og erhvervsliv. De individuelle medlemmer indtræder i bestyrelsen i deres personlige egenskab.

Bestyrelsen, herunder formanden, udpeges for en periode på tre år. Formandsskabet skifter mellem Grønland og Danmark hvert tredje år.

Bestyrelsesformand er:
Ulrik S. Korsholm, forskningschef for Danmarks Meteorologiske Institut (DK)

Bestyrelsesmedlemmer er:
  • Mette Skarregaard Pedersen, departementschef for Departementet for Forskning og Miljø
  • Pauline Knudsen, leder af Greenland Visitor Center
  • Carl Egede Bøggild, specialkonsulent for videregående uddannelser, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
  • Frej Sorento Dichmann, souschef for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (DK)
  • Torben Røjle Christensen, professor ved Aarhus Universitet (DK)
  • Lise-Lotte Terp, direktør for Arctic Consensus (DK)
  • Karsten Høy, CEO for Greenland Holding A/S

Læs samarbejdsaftalen mellem Grønland og Danmark om International Arktisk Hub her.