International Arktisk Hub

International Arktisk Hub er et sekretariat etableret af Grønland og Danmark i 2020. Sekretariatet har til formål at styrke tværfagligt internationalt samarbejde om arktisk forskning, uddannelse og innovation, så det i højere grad forankres i Grønland. Som platform skal International Arktisk Hub skabe netværk og partnerskaber mellem lokale, nationale og internationale forskere. Derudover har International Arktisk Hub til formål at fremme kommunikationen mellem nationale og internationale forsknings- og uddannelsesmiljøer og grønlandske borgere, virksomheder, politiske beslutningstagere og øvrige interessenter til gavn for bæredygtig udvikling i det grønlandske samfund.

Sekretariatet bliver fysisk placeret i Grønlands Naturinstituts faciliteter i Nuuk. Sekretariatslederen er Anna-Sofie Skjervedal.

Kontakt
Sekretariat for International Arktisk Hub
iah@iah.gl

Anna-Sofie Skjervedal, sekretariatsleder
skjervedal@iah.gl
+299 36 12 89