Indberetninger om ligestilling

Efter lovgivningen om ligestilling mellem mænd og kvinder skal Naalakkersuisut via indberetninger fra arbejdspladser have mulighed for at monitorere udviklingen på ligestillingsområdet.

Af loven om ligestilling mellem kvinder og mænd fremgår det, at private og offentlige arbejdspladser samt offentlige råd, nævn og udvalg skal arbejde for at fremme ligestilling på arbejdsmarkedet. Derfor skal der med jævne mellemrum udarbejdes en rapport til Naalakkersuisut, der efterprøver, om virksomheder mv. lever op til lovens formål.

Rapporten indeholder statistik om kønssammensætninger på medarbejder- og ledelsesniveau og i bestyrelser, svar på spørgsmål om skriftlige politikker og/eller konkrete tiltag med relation til ligestilling m.m.

Læs rapporten her: Rapport om køn og ligestilling på arbejdsmarkedet i Grønland