Servicekontrakter for passagerbefordring 2021 - 2030

Naalakkersuisut har med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs forudgående godkendelse nu godkendt servicekontrakter om befordring af passagerer, post og fragt. Der er indgået aftaler med:
- Air Greenland A/S
- Disko Line A/S
- Norlandair
- Arctic Umiaq Line A/S
Der er indgået aftaler af 10 års varighed for de fleste af opgaverne. Det skyldes at Naalakkersuisut kunne opnå det bedste forhandlingsresultat i forhold til pris og kvalitet ved at indgå længerevarende servicekontrakter. Det har af den årsag været muligt at opnå en stor del af de ønskede forbedringer og opdateringer af trafiksystemet, som har været dagsordenssat i den offentlige og politiske debat igennem de senere år.

Med kontraktlængde på 10 år langt de fleste steder, kan der skabes ro om erhvervslivet generelt og turismeoperatørerne specifikt. Netop turismeoperatørerne i alle regioner og distrikter har brug for at kunne planlægge langsigtet. Med servicekontrakterne skabes større sammenhæng på tværs af regionerne og ensartede systemer for billetbestilling og passagerrettigheder - også på langt sigt. Samtidig er der i aftalerne taget højde for de kommende års markante ændringer af landets infrastruktur med nye lufthavne i flere regioner.

Baggrund og teknisk information

Forbedringer

De nye servicekontrakter indeholder følgende konkrete forbedringer:

 • Fra 1. januar 2021 vil alt helikoptertransport i landet overgå til Air Greenland. Det betyder, at der kan købes sammenhængende billetter til lufttransport hos Air Greenland.
 • Air Greenland indkøber moderne helikoptere af typen Airbus H155 til erstatning for Bell 212.
 • Sejlads i Diskobugten, Midtgrønland og Sydgrønland vil fortsat varetages af Disko Line, og de mange lokale underleverandører som i dag løser opgaverne. Billetter til sejlads skal fortsat købes hos Disko Line.
 • Der indsættes et nybygget hurtiggående isklassificeret stålskib med plads til 36 passagerer i Sydgrønland - sandsynligvis af hybridtypen. Dette giver øget robusthed, komfort og kapacitet i regionen.
 • Der stationeres fast en Targa i Nanortalik, når vejret tillader det.
 • Norlandairs betjening af Nerlerit Inaat forbedres med direkte forbindelse mellem Nerlerit Inaat og Reykjavik 2 gange månedligt, hvilket betyder færre stop på Island, samt mulighed for opsætning af charterbeflyvning mellem Kulusuk og Nerlerit Inaat.
 • Fuld fleksibilitet med genforhandlingsoptioner, i takt med at der anlægges regionale landingsbaner i servicekontraktdistrikterne.
 • Der vil ikke ske prisstigninger på billetter, post og fragt i forhold til i dag – der vil dog reguleres løbende for inflation og prisudvikling.
 • Sikkerhed for tabte billetter, samt indlogering og forplejning betales af operatørerne og vil fremover gælde for alle rejsende uanset bopæl.
 • Kangerluk på Diskoøen bliver for første gang indlemmet i servicekontrakt-systemet og får 2 månedlige afgange i sejladssæsonen. Der kan endvidere opsættes helkoptertransport på chartervilkår om vinteren op til 2 gange om måneden.
 • Qeqertat omfattes, såfremt den opnår bygdestatus.
Moderne Airbus H155 helikoptere
 • Fem-bladet, to-motors, medium multimission helikopter med støjsvag halerotor system og opklappeligt understel.
 • H155 er den hurtigste i sin klasse på markedet med en cruisehastighed på over 260km/t, og en rækkevidde på 784 km.
 • Forventet 10-sæders konfiguration med god passagerkomfort. Dette for at sikre plads til bagage og fragt.
 • Kabinen kan hurtigt og fleksibelt ændres til gods- eller ambulance transport.
 • SAR-udstyr kan monteres, og den har krog til ”sling” der kan løfte 1600 kg
H155 helikopterne forventes indfaset efter følgende plan:
 • Ved udgangen af 3. kvartal 2021
  • Qaanaaq
  • Upernavik
 • Ved udgangen af 4. kvartal 2021
  • Uummannaq
  • Diskobugten
  • Sydgrønland
 • Ved udgangen af 3. kvartal 2022
  • Tasiilaq
Øvrige distrikter betjenes enten ikke med helikopter, eller med den mindre type AS350.

Indfasningsplanen er vejledende, og forventes opdateret.

10-årige kontrakter:

Der er indgået aftaler af 10 års varighed for de fleste af opgaverne. Det har af den årsag været muligt at opnå en stor del af de ønskede forbedringer og opdateringer af trafiksystemet, som har været dagsordenssat i den offentlige og politiske debat igennem de senere år.

Der er dog indgået kortere kontrakter i forhold til:
 • Helikoptertransport i Sydgrønland, hvor kontrakten udløber i 2024. I forbindelse med åbningen af Qaqortoq Lufthavn skal der tages stilling til den fremtidige helikopterbetjening af distriktet.
 • Fastvinget beflyvning af Nerlerit Inaat, som løber i 6 år med mulighed for forlængelse med 2 år ad gangen op til samlet 10 år i alt.
 • Arctic Umiaq Line, som forlænges i 5 år, svarende til Sarfaq Ittuks forventede restlevetid.
Aftalerne

De indgåede servicekontrakter med operatørerne kan læses her:

Air Greenland:
- Servicekontrakt
- Fartplan
Disko Line:
- Servicekontrakt
- Tillægsaftale
- Fartplan
Norlandair:
- Servicekontrakt
- Fartplan
Arctic Umiaq Line:
- Servicekontrakt
For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl.

Alternativt kan Air Greenland, Disko Line, Norlandair og Arctic Umiaq Line kontaktes vedrørende selskabernes respektive operationer i kontraktperioden.