Forsyning

For at sikre forsyning af varer, brændstof, teleydelser, passagerbefordring m.m. til hele landet har Selvstyret indgået en række koncessioner og servicekontrakter. Teleområdet og godsbefordring til søs er således omfattet af koncessionsaftaler, mens andre områder som olie- og vareforsyning er omfattet af servicekontrakter.

Her kan du læse, hvilke selskaber Selvstyret har koncessioner og servicekontrakter med, og om hvad forskellen er på en koncession og en servicekontrakt.

Polariol

Polaroil står for olie- og brændstofforsyning. Her ses Polaroils anlæg i Aasiaat.

Pilersuisoq

Pilersuisoq står for vareforsyning. Her ses Pilersuisoqs butik i Uummannaq.