Bygningsmyndigheden

Forvalter byggeloven, tilbudsloven, byggemodningsloven samt lovgivningen om brandfarlige væsker og udsender forskrifter og anvisninger i medfør af lovgivningen, fx BR 2006, AP 95, bygherrevejledningen, tekniske forskrifter for brandfarlige væsker etc. Bygningsmyndigheden er klageinstans i forhold til afgørelser truffet af de kommunale bygningsmyndigheder og varetager desuden sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for Udbud.