Principper for tildeling af erstatningsboliger til borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit

For at sikre, at alle borgere behandles efter et princip om ligebehandling, samt sikre en optimering af midlerne, samt tilgodese så mange borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit som muligt, har Naalakkersuisut oplistet klare og fastsatte principper for tildeling af erstatningsboliger.

Naalakkersuisut besluttede  den 7. juni 2018, at tildeling af erstatningsboliger til borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit skal ske efter nedenstående fastsatte principper:

  • Der tildeles kun erstatningsboliger til borgere med folkeregisteradresse i Nuugaatsiaq og Illorsuit på tidspunktet for flodbølgen.
  • Det tildeles kun erstatningsbolig til borgere, der ikke har mulighed for at boligforsyne sig selv via ejerskab af en eksisterende ejerbolig uden for Nuugaatsiaq og Illorsuit.
  • Der tildeles erstatning på 50.000 kr. pr. husstand, til de der har mulighed for at boligforsyne sig selv via ejerskab af en eksisterende ejerbolig uden for Nuugaatsiaq og Illorsuit.
  • Der tildeles én erstatningsbolig pr. husstand på tidspunktet for flodbølgen.
  • Husstandens størrelse afgør størrelsen af den tildelte erstatningsbolig.
  • Ejerbolig tildeles til ejere af husstandens B-nummer på tidspunktet for flodbølgen.
  • Lejere anvises som udgangspunkt en lejebolig
  • Der kan tildeles erstatningsbolig i form af en lejebolig i de større byer, hvis en husstand har ønske om at flytte til en anden by end Upernavik og Uummannaq distrikt. Lejeren betaler husleje efter gældende regler.

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg godkendte principperne den 15. juni 2018.

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs beslutning kan findes på Inatsisartuts hjemmeside, under Finansudvalgsafgørelser på www.inatsisartut.gl.