Bolig- og ejendomsafdelingen

Afdelingen varetager det overordnede strategiarbejde på hele boligområdet, forsikring samt køb og salg af Selvstyrets ejendomme.

Afdelingen repræsenterer tillige Selvstyrets ejerandele i ejerforeninger, andelsboliger m.v. og varetager Selvstyrets tilsyn med offentlige udlejningsboliger, herunder Selvstyrets ejerinteresser i forhold til Selvstyrets udlejningsboliger samt indsatsen omkring vedligehold, renovering samt sanering.

Afdelingen varetager ligeledes dialogen med A/S boligselskabet INI omkring driften af Selvstyrets udlejningsboliger. Driften af Selvstyrets ca. 6.300 udlejningsboliger er blevet administreret af A/S Boligselskabet INI siden 1995, hvor Selvstyret er eneaktionær.

Bolig- og ejendomsafdelingens ansvarsområder er:

  • Den samlede lovgivning på boligområdet
  • Klagesager, der ikke henhører under Boligklagenævnet
  • Ansvar i forhold til hel- eller delvis selvstyreejede virksomheder, bl.a. A/S Boligselskabet INI
  • Forsikringer
  • Anlægsudlån til boligformål
  • Renovering og reinvestering i Selvstyrets boligmasse
  • Tilsyn på boligområdet
  • Køb og salg af Selvstyrets aktiver
  • Forsikring af Selvstyrets aktiver