Service, Økonomi og Personale

Afdelingen for Service, Økonomi og Personale består af en økonomi- og personaleenhed samt en serviceenhed. Afdelingen er en stabsfunktion og står generelt for koordinering af tværgående opgaver i forhold til Departementschef og Naalakkersuisoq.

Serviceenheden står for servicering af Naalakkersuisoq og Departementschef, koordinering af skriftlige henvendelser til naalakkersuisoq, koordinering af oplæg og orienteringer til Naalakkersuisut samt materiale til Inatsisartut, herunder kvalitetssikring.

Økonomi- og personaleenheden står for koordinering af departementets arbejde med årlig finanslovsforslag, udmøntning af finansloven og regnskabsmæssige mellemværender, herunder controlling samt budgetopfølgning. Enheden varetager endvidere administration af personalesagsbehandlingen.