Forvaltningsplan for Kangerlussuaq

Hvert år tiltrækker Kangerlussuaqområdet (Søndre Strømfjord) mange mennesker. Det er en tradition, som går mere end 4.000 år tilbage. Fælles for de besøgende er, at de er betaget af det storslåede naturområde – men ud fra vidt forskellige interesser. Det er lige fra jægere (erhverv, fritid og trofæ) til naturvandrere, turister, lystfiskere og forskere.

Mange besøgende har modsatrettede interesser og ønsker, som kan give anledning til konflikter i forhold til brugen af området. For eksempel lever virksomheder inden for turisme af at tage turister på moskussafari tæt ved lufthavnen – mens mange moskusjægere ligeledes ønsker at jage i bekvem afstand fra Kangerlussuaq. Et andet eksempel er konflikten internt blandt fangerne: Hvorvidt man går på jagt til fods eller på hundeslæde – eller anvender et motoriseret køretøj.

Derfor har Grønlands Selvstyre i dialog med lokale interessenter udarbejdet en forvaltningsplan, som blev vedtaget juni 2010. Planens formål er at regulere de mange modsatrettede interesser, der er i naturområdet, så alle interesser bliver tilgodeset i videst muligt omfang.

Fakta om forvaltningsplan for Kangerlussuaq

I hovedtræk er Kangerlussuaq delt op i tre områder – se kortet nedenunder: a, b og c:

A) Området nord for Kangerlussuaq er forbeholdt traditionel jagt med hundeslæde eller til fods. Derudover anvendes området af vandreturister og forskere. Fraværet af motorkøretøjer gør, at terrænet fremstår som en uforstyrret vildmark.

B) Området mellem Kangerlussuaq og punkt 660 på indlandsisen er forbeholdt rekreative interesser som vandring og turisme. Motorkøretøjer er kun tilladt på de etablerede veje – og de udpegede korridorer, hvor snescootere må køre. Jagt og fangst er ikke tilladt af hensyn til muligheden for moskussafari og lignende.

C) Intensiv fangst foregår i området syd for Kangerlussuaq. Terrænet nærmest Kangerlussuaq og vandspærrezonen (C1) er forbeholdt fangst fra hundeslæde og til fods. Området virker som bufferzone, så dyr kan trække gennem dette område og ind i område (B) til glæde for turisterne. Intensiv erhvervs- og trofæjagt er koncentreret i områderne C2 og C3, hvor der i vinterperioden kan gives dispensation til brug af motorkøretøjer til transport til og fra fangstområderne for at effektivisere fangsten. 


Forvaltningsplan for Kangerlussuaq 

Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq fra juni 2010 kan hentes på ovenstående link. 

Forvaltningsplanen findes både på dansk og grønlandsk.