Administration af rejseaktivitet ift. Rejsebekendtgørelsen

Rejsebekendtgørelsen er gældende for adgang til øde dele af Grønland, herunder hele indlandsisen og gletsjere, der udgår fra denne. Derudover gælder den også for Nationalparken i Nordøstgrønland.

Pr. 1. januar 2010 hjemtog Grønland administrationen af Rejsebekendtgørelsen. Administrationen af bekendtgørelsen, som hører under den danske kriminallov, blev før 2010 administreret af Dansk Polarcenter.

Ekspeditionskontoret under Departementet for Natur og Miljø varetager den daglige forvaltning, med Politimesteren i Grønland og Arktisk Kommando som høringsparter.

Du kan læse mere om krav og ansøgninger på Ekspeditionskontorets hjemmeside www.exp.gl

Kontakt:

Ekspeditionskontoret

Departementet for Natur og Miljø

Imaneq 2

Postboks 1614

3900 Nuuk

exp@nanoq.gl

Tel.: +299 34 67 32

Fax: +299 32 52 86