Vejledning til ansøgning

Vejledning til udfyldning af skema ved eksport

 1. Navn og adresse (I Grønland)
 2. Navn og adresse (eks. i Danmark)
 3. Angiv hvorvidt der søges om tilladelse til eksport, import eller re-eksport
 4. Angiv det land hvorfra enheden ønskes (re)eksporteret (Grønland)
 5. Angiv det land hvortil enheden ønskes importeret (eks. Danmark)
 6. Oprindelsesland (land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet)
 7. Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen

  Eks. W - Enheder som er indfanget eller indsamlet i naturen
 8. Anvend en kode til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres

  Eksempelvis

  P - Inuttut nammineq / Personlig / Personal

  S - Ilisimatusarnermut tunngasoq / Videnskabelig / Scientific

  T - Aningaasarsiorneq / Kommerciel / Commercial
 9. Artens navn
 10. Antal af enheder
 11. Her anføres den samlede nettovægt af de enheder, der ansøges om. (Frivillig at udfylde)
 12. Beskrivelsen af enheden skal være så præcis som muligt (se liste)
 13. Denne rubrik udfyldes kun såfremt der ansøges om reeksport eller import
 14. Her angives dato for ansøgning og ansøgers underskrift

Se mere detaljeret vejledning i ansøgningsskema